Doanh nghiệp

Bàn giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển

Ngày đăng: 27-06-2017 | Lượt xem: 562

Hôm nay 27-6, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X khai mạc. 

 

Bàn giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển

Hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại tại quận Bình Tân, TPHCM.

Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến và thông qua các nội dung quan trọng: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Trung ương khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn TP; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW của Trung ương khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước trên địa bàn TP; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch số 76 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Theo báo cáo UBND TPHCM về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017, kinh tế TP tiếp tục tăng trưởng, cao hơn so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm nội địa (GRDP) tăng 7,76% (cùng kỳ tăng 7,47%); chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang chiều sâu, khu vực dịch vụ tăng 7,4% (chiếm 58,2%), khu vực công nghiệp xây dựng tăng 7,2% (chiếm 23,3%), khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 5,9% (chiếm 0,7%), thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 9,8% (chiếm 17,8%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 450.000 tỷ đồng, tăng 10,2%; du lịch tăng trưởng khá, đã tổ chức các sự kiện, lễ hội du lịch góp phần thu hút khách quốc tế đến TP đạt 2,8 triệu khách, tăng 14,7%, doanh thu đạt 53.617 tỷ đồng, tăng 12%; xuất khẩu tăng trưởng khá, đạt 14,23 tỷ USD (không tính giá trị dầu thô), tăng 20,3% so với cùng kỳ năm 2016. 

Thành phố thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ, đã góp phần thúc đẩy công nghiệp TP phát triển, sản xuất hàng hóa đáp ứng yêu cầu của thị trường; tạo cầu nối gắn kết doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh; tiến hành kêu gọi, thu hút đầu tư có chọn lọc vào các khu, cụm công nghiệp và xây dựng các cụm liên kết sản xuất; đề xuất xây dựng Quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ để cung cấp tín dụng, hỗ trợ tài chính, bảo lãnh tín dụng cho các dự án nghiên cứu và sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho doanh nghiệp. Chỉ số phát triển công nghiệp đã tăng 7,5% so với cùng kỳ.