Bảo hiểm Nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ An Phúc Trọn Đời Nâng Cao của AIA

Ngày đăng: 07-08-2015 | Lượt xem: 455

Tiếp nối thành công của sản phẩm An Phúc Trọn Đời, AIA Việt Nam đã cho ra đời Bảo hiểm nhân thọ An Phúc Trọn Đời Nâng Cao với việc bổ sung một số quyền lợi mở rộng ngoài những quyền lợi ưu việt vốn có của An Phúc Trọn Đời.

Tiếp nối thành công của sản phẩm An Phúc Trọn Đời, AIA Việt Nam đã cho ra đời Bảo hiểm nhân thọ An Phúc Trọn Đời Nâng Cao với việc bổ sung một số quyền lợi mở rộng ngoài những quyền lợi ưu việt vốn có của An Phúc Trọn Đời. An Phúc Trọn Đời Nâng Cao chắc chắn sẽ giúp bạn chủ động điều khiển “bản nhạc cuộc đời” của riêng bạn và những người thân yêu một cách tốt hơn qua những nốt thăng trầm trong từng giai đoạn của cuộc sống.

Bảo hiểm nhân thọ An Phúc Trọn Đời Nâng Cao là giải pháp hoàn hảo mang lại sự bảo vệ vững chắc và an tâm về mặt tài chính cho gia đình bạn trong suốt cuộc đời. Kết hợp linh hoạt giữa bảo vệ tài chính và tích lũy tiết kiệm, An Phúc Trọn Đời Nâng Cao giúp bạn hoàn toàn chủ động trong việc hoạch định và thực hiện kế hoạch tài chính lâu dài với những ưu điểm nổi bật:

 • Quyền lợi bảo hiểm cao, phí bảo hiểm hợp lý
 • Linh hoạt điều chỉnh quyền lợi bảo hiểm
 • Linh hoạt trong việc đóng phí bảo hiểm
 • Linh hoạt trong việc tạm ứng và rút tiền từ Giá trị tài khoản
 • Lãi suất cam kết năm đầu hấp dẫn (6%/năm)
 • Thưởng duy trì hợp đồng lên đến 75% Phí tối thiểu của năm*
 • Linh hoạt trong hoạch định kế hoạch tài chính để phù hợp với các nhu cầu khác nhau: Kế hoạch giáo dục, Kế hoạch hưu trí, Kế hoạch tích lũy....

 (*): Phí tối thiểu: là khoản phí bảo hiểm tối thiểu Bên mua bảo hiểm cần đóng tại mỗi kỳ đóng phí trong giai đoạn bốn năm đầu tiên của hợp đồng bảo hiểm để duy trì hiệu lực hợp đồng. Phí tối thiểu được thể hiện trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

*Các quyền lợi bảo hiểm ưu việt

 • Quyền lợi bảo hiểm tử vong1: Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, An Phúc Trọn Đời Nâng Cao mang đến hai sự lựa chọn sau đây:
  • Lựa chọn 1: Nếu chẳng may người được bảo hiểm tử vong, AIA Việt Nam sẽ chi trả Số tiền bảo hiểm hiện tại tính tại thời điểm tử vong hoặc Giá trị tài khoản2 tính tại thời điểm tử vong, tùy theo giá trị nào lớn hơn sau khi đã khấu trừ các khoản nợ.
  • Lựa chọn 2: Nếu chẳng may người được bảo hiểm tử vong, AIA Việt Nam sẽ chi trả Số tiền bảo hiểm hiện tại tính tại thời điểm tử vong cộng với Giá trị tài khoản tính tại thời điểm tử vong sau khi đã khấu trừ các khoản nợ.
 • Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn3: Nếu người được bảo hiểm tử vong do tai nạn trong độ tuổi từ 18 đến 60, ngoài Quyền lợi bảo hiểm tử vong trên, khách hàng sẽ được nhận thêm Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn bằng 50% số tiền bảo hiểm hiện tại (áp dụng cho 5 năm hợp đồng đầu tiên) hoặc 40% số tiền bảo hiểm hiện tại (áp dụng từ năm hợp đồng thứ 6 trở đi).
 • Quyền lợi khi tàn tật toàn bộ vĩnh viễn: Nếu người được bảo hiểm chẳng may bị tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn4 trong độ tuổi từ 18 đến 65, AIA sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm tương đương với quyền lợi khi tử vong tính tại thời điểm AIA chấp nhận yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm tàn tật toàn bộ vĩnh viễn. Khoản tiền này sẽ được chia thành 10 phần và được chi trả trong 10 năm. Kể từ lần chi trả thứ 2, khách hàng sẽ được nhận thêm tiền lãi trên tổng quyền lợi tàn tật toàn bộ vĩnh viễn chưa chi trả. Nếu chẳng may người được bảo hiểm tử vong sau khi đã được chi trả một phần quyền lợi tàn tật toàn bộ vĩnh viễn, AIA Việt Nam sẽ thanh toán một lần số tiền còn lại cho khách hàng cộng với tiền lãi tính trên số tiền đó cho đến ngày có quyết định chi trả.
 • Thưởng duy trì hợp đồng: Nếu các khoản Phí tối thiểu của những năm trước đó đã được thanh toán đầy đủ, vào các Ngày kỷ niệm hợp đồng lần thứ 5, 10, 15, 20, khách hàng sẽ được cộng vào Giá trị tài khoản các khoản tiền thưởng tương ứng 75%, 70%, 65%, 60% Phí tối thiểu của năm.
 • Quyền lợi được hưởng lãi suất tích lũy trên giá trị tài khoản: Hàng tháng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất tích lũy5 tính theo ngày trên các khoản tiền đã đóng sau khi trừ đi các khoản phải thanh toán theo quy định trong hợp đồng bảo hiểm. Mức lãi suất được cam kết tối thiểu là 6%/năm trong năm hợp đồng đầu tiên, trong 5 năm tiếp theo mỗi năm giảm 0,5% và từ năm hợp đồng thứ 7 trở đi, mức lãi suất tối thiểu cam kết là 3%/năm. Mức lãi suất áp dụng được xác định là tỷ suất lợi nhuận thực tế thu được từ việc AIA Việt Nam sử dụng các quỹ liên kết chung để đầu tư trừ đi chi phí quản lý quỹ. AIA Việt Nam có chiến lược đầu tư an toàn và chủ yếu là đầu tư vào trái phiếu chính phủ.
 • Quyền lợi được rút tiền từ giá trị tài khoản: Kể từ năm thứ hai trở đi, và khi Hợp đồng đã có Giá trị hoàn lại, khách hàng có thể yêu cầu rút tiền từ Giá trị tài khoản khi đáp ứng đủ các điều kiện được quy định trong hợp đồng bảo hiểm.
 • Linh hoạt đóng phí: (chỉ áp dụng đối với sản phẩm chính An Phúc Trọn Đời Nâng Cao. Đối với các sản phẩm bổ sung vẫn phải đóng phí đúng hạn). Trong bốn năm đầu tiên khách hàng phải đóng một khoản phí bảo hiểm tối thiểu bằng với mức quy định của AIA Việt Nam. Sau đó, khách hàng có thể chủ động điều chỉnh số phí đóng và thời gian đóng phí khi cần thiết, phụ thuộc vào các quy định dưới đây:
  • Phí đóng thêm sẽ được cộng dồn vào tài khoản của khách hàng và làm gia tăng Giá trị tài khoản.
  • Khách hàng có thể giảm phí đóng hoặc tạm ngưng đóng phí nhưng phải đảm bảo Giá trị hoàn lại của Hợp đồng lớn hơn 0.
  • Giảm phí đóng hoặc ngưng đóng phí sẽ làm giảm giá trị hợp đồng và ảnh hưởng kế hoạch tài chính đã hoạch định của khách hàng. Khách hàng nên đóng phí trở lại bất cứ lúc nào khi có t
 • Quyền lợi được tạm ứng từ hợp đồng: Kể từ năm thứ 2 trở đi và khi hợp đồng có giá trị hoàn lại6, khách hàng có thể yêu cầu tạm ứng cho nhu cầu đột xuất của mình, tối đa không vượt quá 80% giá trị hoàn lại. Lãi suất nhận tạm ứng từ hợp đồng sẽ do AIA Việt Nam quy định theo từng thời kỳ.
 • Quyền lợi được thay đổi số tiền bảo hiểm hiện tại:Kể từ năm thứ 2 trở đi, khách hàng có quyền yêu cầu thay đổi tăng hoặc giảm số tiền bảo hiểm tùy theo nhu cầu của mình.
 • Quyền lợi khi đáo hạn: Vào ngày đáo hạn, khách hàng sẽ nhận được giá trị hoàn lại của hợp đồng. Đây chính là giá trị tài khoản vào thời điểm đáo hạn trừ đi các khoản nợ (nếu có). Số tiền này sẽ giúp khách hàng có một cuộc sống an nhàn phía trước hoặc sẽ là tài sản thừa kế dành cho gia đình thân yêu.

 *Những điều cần biết

 • Tuổi tham gia bảo hiểm: 30 ngày tuổi - 60 tuổi.
 • Tuổi đáo hạn hợp đồng: 100 tuổi.
 • Đóng phí: Khách hàng cần đóng phí như đã hoạch định để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch tài chính của mình. Việc đóng phí đúng hạn cũng là điều kiện cần thiết để duy trì hiệu lực của các sản phẩm bổ sung (nếu có). Trong bốn năm đầu tiên đối với sản phẩm chính An Phúc Trọn Đời Nâng Cao, khách hàng phải đóng khoản phí bảo hiểm tối thiểu bằng với mức quy định của AIA Việt Nam.
 • Các sản phẩm bổ sung có thể mua kèm:
  • Bảo hiểm mọi rủi ro do tai nạn
  • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
  • Hỗ trợ chi phí nằm viện
  • Bồi hoàn chi phí nằm viện do tai nạn
  • Quyền lợi người thanh toán

Lưu ý:,

 • Khách hàng không nên hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm vì các khoản phí phải trả có thể là rất cao trong thời gian đầu.
 • Các khoản chi phí bên mua bảo hiểm phải chịu được quy định trong Điều khoản bảo hiểm của sản phẩm An Phúc Trọn Đời Nâng Cao

Chi tiết:

Cau_hoi_thuong_gap_an_phuc_tron_doi_nang_cao_2_20130724

Thông tin giới thiệu sản phẩm này không phải là hợp đồng bảo hiểm. Mọi quy định, điều kiện và quyền lợi của sản phẩm sẽ được thực hiện theo quy tắc, điều khoản bảo hiểm của sản phẩm An Phúc Trọn Đời Nâng Cao.

Mua bảo hiểm nhân thọ An Phúc Trọn Đời Ưu Việt cuả AIA ở Việt Nam tại địa chỉ sau:.
Hà Nội

 • Hotline: (04) 73079799
 • Email:nhantho@ebaohiem.com
 • Add: 167 Nguyễn Ngọc Nại, Q Thanh Xuân, Hà Nội

Hồ chí Minh

 • Hotline: (08) 73079799 
 •  Lầu 3 – 87 Trần Thiện Chánh – Phường 12 – Quận 10 – TP HoChiMinh