Bảo hiểm Nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ An Tâm Bảo Phí của AIA

Ngày đăng: 12-08-2015 | Lượt xem: 676

Bảo hiểm nhân thọ An Tâm Bảo Phí của AIA Việt Nam sẽ giúp bạn hoạch định ngay từ hôm nay để được bảo vệ và an tâm về tài chính trước rủi ro mắc bệnh hiểm nghèo.

Với sự tiến bộ của y học hiện đại, con người ngày càng có nhiều cơ hội hơn để chiến thắng bệnh tật. Tuy nhiên, không phải ai cũng có sẵn nguồn tài chính để trang trải cho chi phí chữa trị, đặc biệt là đối với bệnh hiểm nghèo, khi mà quá trình điều trị thường kéo dài và rất tốn kém.

Bảo hiểm nhân thọ An Tâm Bảo Phí của AIA Việt Nam sẽ giúp bạn hoạch định ngay từ hôm nay để được bảo vệ và an tâm về tài chính trước rủi ro mắc bệnh hiểm nghèo.

Đặc điểm nổi bật  

 • Phạm vi bảo hiểm rộng: An Tâm Bảo Phí bảo vệ tài chính cho bạn trước 36 bệnh hiểm nghèo* giúp bạn an tâm về tài chính để tập trung chăm lo cho sức khỏe.
 • Quyền lợi hoàn phí bảo hiểm: Nếu không có rủi ro xảy ra, bạn sẽ được hoàn lại toàn bộ phí bảo hiểm vào bất cứ thời điểm nào kể từ cuối năm hợp đồng thứ 15 đến ngày đáo hạn.
 • Bảo vệ dài lâu: Bạn chỉ cần đóng phí trong 15 năm và sẽ tiếp tục được bảo vệ đến năm 65 tuổi (nếu bạn không yêu cầu hoàn phí bảo hiểm trước đó)

(*): Tham khảo Danh sách các bệnh hiểm nghèo trong Hợp đồng bảo hiểm.

Quyền lợi bảo hiểm

 1. Gia tăng Số tiền bảo hiểm: Kể từ năm hợp đồng thứ 2, Số tiền bảo hiểm sẽ được tăng 2% mỗi năm tính trên số tiền bảo hiểm gốc.
 2. Quyền lợi bảo hiểm đối với bệnh hiểm nghèo: Nếu Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc phải một bệnh hiểm nghèo hoặc đã trải qua một cuộc phẫu thuật được bảo hiểm1 và vẫn tiếp tục sống ít nhất là 30 ngày kể từ ngày được chẩn đoán hay phẫu thuật, AIA sẽ chi trả Số tiền bảo hiểm tính tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm2.
 3. Quyền lợi bảo hiểm tử vong: Khi Người được bảo hiểm tử vong, hợp đồng còn hiệu lực và chưa có bất kỳ quyền lợi nào được chi trả, AIA sẽ chi trả Số tiền bảo hiểm tính tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm 3.
 4. Quyền lợi hoàn phí bảo hiểm: Kể từ thời điểm kết thúc thời hạn đóng phí (15 năm kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực) đến ngày Đáo hạn, khi Người được bảo hiểm còn sống và hợp đồng còn hiệu lực, nếu có yêu cầu, Bên mua bảo hiểm sẽ được hoàn lại 100% tổng phí bảo hiểm3.
 5. Bảo vệ dài lâu: Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm không yêu cầu hoàn lại tổng số phí bảo hiểm, Người được bảo hiểm sẽ tiếp tục được bảo vệ cho đến năm 65 tuổi mà không cần phải đóng phí. Các Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, Quyền lợi tử vong, Quyền lợi hoàn phí bảo hiểm và Quyền lợi tạm ứng từ giá trị hoàn lại như trên vẫn được đảm bảo.
 6. Tạm ứng từ giá trị hoàn lại: Nếu hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực và có Giá trị hoàn lại4, Bên mua bảo hiểm có thể tạm ứng một khoản không quá 80% Giá trị hoàn lại.

(1): Theo định nghĩa trong Hợp đồng bảo hiểm
(2): Tất cả Quyền lợi bảo hiểm của Hợp đồng này và các sản phẩm bổ sung (nếu có) sẽ ngay lập tức chấm dứt khi Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo hoặc Quyền lợi tử vong được chi trả.
(3): Tổng phí bảo hiểm: là số phí bảo hiểm đóng cho hợp đồng bảo hiểm chính theo định kỳ năm (không bao gồm mọi khoản phí bảo hiểm phụ trội và phí bảo hiểm của các sản phẩm bổ sung) không có lãi và sau khi đã trừ thuế (nếu có).
(4): Giá trị hoàn lại: là giá trị thuần của Giá trị hợp đồng6 sau khi khấu trừ các khoản tạm ứng, khoản giảm thu nhập đầu tư, các khoản phí quá hạn và các khoản nợ khác.

 Những điểm cần lưu ý:

 • Tuổi của Bên mua bảo hiểm: từ 18 tuổi trở lên
 • Tuổi của Người được bảo hiểm khi tham gia: từ 18 đến 50 tuổi
 • Tuổi tối đa của người được bảo hiểm khi kết thúc hợp đồng: 65 tuổi
 • Thời hạn đóng phí: 15 năm
 • Phương thức đóng phí: hàng năm, nửa năm hoặc hàng quí.

Thông tin giới thiệu sản phẩm này không phải là hợp đồng bảo hiểm. Mọi quy định, điều kiện và quyền lợi của sản phẩm sẽ được thực hiện theo quy tắc, điều khoản bảo hiểm của sản phẩm An Tâm Bảo Phí.

Mua bảo hiểm nhân thọ An Tâm Bảo Phí cuả AIA ở Việt Nam tại địa chỉ sau:.
Hà Nội

 • Hotline: (04) 73079799
 • Email:nhantho@ebaohiem.com
 • Add: 167 Nguyễn Ngọc Nại, Q Thanh Xuân, Hà Nội

Hồ chí Minh

 • Hotline: (08) 73079799 
 •  Lầu 3 – 87 Trần Thiện Chánh – Phường 12 – Quận 10 – TP HoChiMinh