Bảo hiểm Nhân thọ

Lý do 1:Bảo vệ chống tổn thất thu nhập

Ngày đăng: 03-03-2015 | Lượt xem: 328

Thu nhập càng cao thì càng dễ bị tổn thất.

Thu nhập càng thấp thì càng không thể chấp nhận tổn thất.

 

Nói một cách đơn giản, người ta mua bảo hiểm vì lo rằng họ có thể “Chết quá sớm”. Không ai biết chắc được khi nào mình sẽ qua đời. Bảo hiểm nhân thọ là phương tiện để đảm bảo rằng sự qua đời sớm hay không đúng lúc sẽ không cùng một lúc xoá sạch thu nhập có thể có của một gia đình.

Điều này cực kỳ hệ trọng đối với người cha, người chồng có vợ và con nhỏ. Mọi hy vọng có thể chu cấp đầy đủ cho gia đình sẽ tan biến vào mây khói nếu chẳng may ông ta qua đời.

Trường hợp một sinh viên mới tốt nghiệp cũng vậy. Người này có một tiềm năng lớn về thu nhập trong tương lai, với điều kiện người này phải còn sống. Bảo hiểm nhân thọ cho phép cha mẹ có thể tiến thêm một bước nữa là bảo hiểm cho chính thu nhập tương lai của con mình, phòng trường hợp bất trắc biết đâu sẽ xảy ra.

Mua bảo hiểm nhân thọ ở đâu ?

  Tags

Bảo hiểm