Bảo hiểm Nhân thọ

Lý do 11: Tâm hồn thanh thản

Ngày đăng: 03-03-2015 | Lượt xem: 298

  “Mỗi ngày cái chết sẽ xảy ra với một ai đó và một ngày nào đó cái chết sẽ xảy ra với mỗi người”.

     Cái chết là điều chắc chắn duy nhất trên cõi đời này. Khi một người có trách nhiệm biết

rằng anh ta đã chuẩn bị đầy đủ cho một sự kiện không lường trước được trong tương lai, anh ta

sẽ cảm thấy thật nhẹ nhàng và thanh thản.

       Tuy thế, vẫn có những người thích lo lắng, hoặc tệ hại hơn là thích chấp nhận rủi ro. Sống

mà không được bảo hiểm là một canh bạc rủi ro nhất mà chúng ta phải gánh. Và có lẽ sẽ là một

canh bạc mà chính những người thân yêu nhất của bạn sẽ mất nhiều nhất.

       Tại sao phải lo lắng khi chúng ta có thể được bảo hiểm? Thật ra, tại sao lại phải lo lắng

trong khi chỉ với một số tiền nhỏ chúng ta sẽ để công ty bảo hiểm lo lắng hộ chúng ta?

Mua bảo hiểm nhân thọ ở đâu ?

  Tags

Bảo hiểm