Bảo hiểm Nhân thọ

Lý do 12: Sự kính trọng và địa vị xã hội

Ngày đăng: 03-03-2015 | Lượt xem: 314

Một số người xem bảo hiểm nhân thọ giống như một thứ hàng hiệu

       Không phải ai cũng đủ tiền mua bảo hiểm nhân thọ. Năm 1993, chỉ có 10% dân số Mã lai có bảo hiểm, ở Singapore

là 50%.

       Trong khi động cơ mua bảo hiểm có thể bị lái lạc hướng nhưng kết quả cuối cùng thì lại

đúng.

       Có người mua bảo hiểm vì thấy công ty này có danh hiệu “A” trên thị trường chứng

khoán, một số người khác mua bảo hiểm vì thấy công ty kia nổi tiếng trên thị trường quốc tế.

       Một tư vấn bảo hiểm khá thành công với các khách hàng tiềm năng khi bán bảo hiểm cho

họ như một hình thức thẻ hội viên. Anh ta nói: “Ông/bà sẽ trở thành một hội viên của câu lạc bộ.

Nếu có chuyện gì xảy ra cho ông/bà, thì tất cả các thành viên khác của hội chia sẻ rủi ro và đảm

bảo gia đình ông/bà sẽ nhận được số tiền như mong muốn. Tiện đây cũng nói luôn, tất cả các

thành viên trong hội đều là thành phần thượng lưu, ông/bà có muốn tham gia vào hội không?”

Mua bảo hiểm nhân thọ ở đâu ?

  Tags

Bảo hiểm