Bảo hiểm Nhân thọ

Lý do 3: Tạo ra tài sản tức thời

Ngày đăng: 03-03-2015 | Lượt xem: 460

Một ngày nào đó, chúng ta sẽ có rất nhiều tiền. Một ngày nào đó kinh doanh của tôi phát đạt, phải, một ngày nào đó.

             Nhưng bảo hiểm nhân thọ là công cụ tài chính duy nhất cho phép tạo ra tài sản mong

muốn ngay tức thời. Nếu bạn mua một hợp đồng bảo hiểm hỗn hợp mệnh giá 100 triệu đồng,

đáo hạn trong 20 năm, bạn đã được đảm bảo ngay mục tiêu đó. Nếu không có gì xảy ra trong 20

năm, bạn sẽ nhận được đúng số tiền đó cộng thêm một số các khoản tiền mặt khác kèm theo hợp

đồng bảo hiểm. Nhưng lỡ chẳng may có chuyện gì xảy ra trước 20 năm, thì mục tiêu có được

100 triệu đồng nghiễm nhiên trở thành hiện thực, bảo hiểm nhân thọ đã tạo ra một tài sản 100

triệu đồng ngay tức khắc.

       Ngân hàng hoạt động trên nguyên lý: “Tiết kiệm rồi mới Có”, trong khi bảo hiểm nhân

thọ lại hoạt động trên nguyên lý: “Có rồi mới Tiết Kiệm”.

       Như thế, bất trắc lớn nhất của cuộc đời đã bị loại trừ. Thay vì phải đặt mọt dấu chấm hỏi

(?) cho cuộc đời thì chúng ta sẽ sử dụng dấu cảm thán (!).

       Bảo hiểm nhân thọ là một kế hoạch tiết kiệm tự hoàn tất. Những hình thức tiết kiệm khác

chỉ thưởng cho bạn khi bạn có đủ thì giờ để tiế kiệm. Bảo hiểm nhân thọ trả cho bạn chính số

tiền mà bạn ĐỊNH tiết kiệm.

Mua bảo hiểm nhân thọ ở đâu ?

  Tags

Bảo hiểm