Bảo hiểm Nhân thọ

Lý do 6: Bảo vệ thu nhập khi bị thương tật

Ngày đăng: 03-03-2015 | Lượt xem: 291

Một sai lầm về bảo hiểm nhân thọ là phải chết mới được hưởng lợi.

      Điều này không đúng. Nhiều khi chết lại còn dễ tính, nhưng chuyện gì xảy ra khi chúng ta không chết mà lại bị thương tật?

      Các chi phí trong cuộc sống có tăng lên không? Có! Thu nhập hàng tháng còn không?

Không! Thật là một sự kết hợp đầy bất hạnh, vẫn còn sống mà lại không có thu nhập, cộng thêm

giá cả cuộc sống gia tăng!

      Tất nhiên gia đình bạn có thể chăm sóc bạn. Nhưng sẽ dễ dàng hơn cho họ nếu bạn cung

cấp cho họ tiền bạc để chăm sóc mình.

      Một tư vấn bảo hiểm lúc trước làm trong ngành xây dựng kể rằng khi ông ta quay lại bán

bảo hiểm cho các đồng nghiệp cũ trong ngành xây dựng, ông đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt.

Tại sao? Vì họ hoàn toàn ý thức được rằng tai nạn, rủi ro có thể xảy ra, đặc biệt có thể xảy ra

vào những thời điểm ít ngờ đến nhất.

Mua bảo hiểm nhân thọ ở đâu ?

  Tags

Bảo hiểm