Bảo hiểm Nhân thọ

Lý do 7: Một cách đo giá trị bản thân

Ngày đăng: 03-03-2015 | Lượt xem: 313

Bạn thực sự đáng giá bao nhiêu?

     Đối với một người mua bảo hiểm 1 triệu USD, ông ta phải chứng minh cho bộ phận thẩm

định ông ta đáng giá ít nhất gấp đôi số đó. Một trong những hợp đồng bảo hiểm nhân thọ lớn

nhất là 25 triệu USD cho một mạng sống. Hầu hết các công ty bảo hiểm thích có hai mươi lăm

người, mỗi người mua mệnh giá 1 triệu USD hơn là một người mua 25 triệu USD (nguyên tắc

chia sẻ rủi ro).

      Bảo hiểm nhân thọ cho phép người ta tự định giá cho bản thân mình. Rất nhiều bà nội trợ

tự nghi ngờ giá trị của mình vì xét trên giá trị kinh tế, họ không có “giá thị trường”. Trước khi

trở thành người nội trợ toàn thời gian, họ cũng có một thời làm thư ký, làm nhân viên văn phòng

và họ cũng có những giá trị nhất định của mình. Giờ đây, với những công việc nội trợ quanh

năm ngày tháng, thay tã lót, giặt giũ, cho con cái đi ngủ, người nội trợ đôi lúc tự hỏi giá trị của

họ còn như xưa không?

      Bảo hiểm nhân thọ có thể giúp họ định giá tương đối chính xác giá trị của một người nội

trợ. Hiện nay người nội trợ có thể được bảo hiểm với giá 300 ngàn USD là chuyện thường.

Mua bảo hiểm nhân thọ ở đâu ?

  Tags

Bảo hiểm