Bảo hiểm Nhân thọ

Lý do 8: Một cách đầu tư đáng giá

Ngày đăng: 03-03-2015 | Lượt xem: 307

   Làm thế nào để định nghĩa được một sự đầu tư tốt?

     Thường thì tiêu chuẩn là lãi suất hoàn

vốn. Gần đây, lãi suất khoảng 10% được xem như thuận lợi vì lãi suất tiết kiệm của ngân hàng

chỉ ở khoảng 3%.

       Nhưng có lẽ cái định nghĩa tốt nhất về đầu tư ở đây phải là “thanh toán nhiều nhất khi cần

nhất”.

       Việc đầu tư của bạn có thể mang lại 20% lãi suất hoàn vốn nhưng khi bạn cần tiền cấp

bách, chắc gì bạn đã quy đổi nó ra tiền mặt một cách dễ dàng, và nếu có quy đổi ra tiền mặt

nhanh chóng thì liệu có đảm bảo đúng giá trị thị trường của khoản đầu tư tại thời điểm đó

không?

      Khi nói về đầu tư, người ta hay nói về các con số lớn. Tuy nhiên phí bảo hiểm trung bình

cho một hợp đồng chỉ là vài triệu đồng, không đủ lớn để bàn về một “trương mục đầu tư” định

kỳ. Phần lớn không ai lỡ lấy đi vài triệu tiền phí bảo hiểm để đầu tư cho các khoản khác. Vì thế,

bảo hiểm nhân thọ cung cấp một sự đầu tư có bảo đảm .... tại thời điểm chúng ta cần tiền nhất.

Mua bảo hiểm nhân thọ ở đâu ?  Tags

Bảo hiểm