Doanh nghiệp

Năm 2016, Vingroup lãi ròng hơn 3.504 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần năm 2015

Ngày đăng: 04-02-2017 | Lượt xem: 284

Tập đoàn Vingroup - CTCP (VIC- HOSE) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2016.

Vingroup lãi hơn 3504 tỷ đồng

Theo đó, doanh thu thuần của Tập đoàn trong quý IV/2016 đạt đạt hơn 23.886 tỷ đồng, tăng 66,2% so với cùng kỳ năm 2015. Lợi nhuận gộp đạt 7.340 tỷ đồng, tăng 59,2% so với quý IV năm 2015.

Trong đó, doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 18.471 tỷ đồng, tăng 83%; doanh thu kinh doanh khách sạn, du lịch và vui chơi giải trí đạt 1.184 tỷ đồng, tăng 98%; doanh thu từ giáo dục đạt 200 tỷ đồng, tăng 31%; doanh thu từ bệnh viện và các dịch vụ liên quan đạt 314 tỷ đồng, tăng 27%.

Chuỗi cửa hàng tiện ích và điện máy, Vimart,  Vinmart+ và VinPro ghi nhận mức doanh thu là  2.120 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu từ hoạt động tài chính cũng tăng mạnh, gấp 7 lần cùng kỳ và đạt hơn 3.186,8 tỷ đồng, nhưng chi phí khoản mục này cũng tăng mạnh tương ứng lên hơn 3.045 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt chiếm 3.115 tỷ đồng và 2.567 tỷ đồng, tăng 117% và 95% so với cùng kỳ năm 2015.

Kết quả, quý IV/2016 VIC lãi ròng 410,4 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2015.

Lũy cả kế cả năm 2016, doanh thu thuần hợp nhất của Tập đoàn đạt hơn 58.541 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái, và vượt kế hoạch 30%. Lợi nhuận sau thuế ở mức 3.504 tỷ đồng, gấp hơn 2,33 lần so với cùng kỳ năm 2015, vượt 17% so với kế hoạch.

Tại ngày 31/12/2016, tổng tài sản của VIC đạt hơn 179.805 tỷ đồng, tăng 34.251 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 44.581 tỷ đồng, tăng 6.996 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2015.