cac cau hoi khoi nghiep

http://etaichinh.com/images/no-image.png

4 câu hỏi quan trọng cần trả lời trước khi khởi nghiệp(22-03-2015)

Thay vì đưa ra quyết định thông minh và có tính toán, nhiều doanh nhân lại lao đi một cách mù quáng và nhanh chóng tiêu cạn những đồng tiền khó kiếm của...

Xem chi tiết